Terapi

Terapien

Kroppen lytter og kroppen husker alt!

I terapien støtte jeg dig til at registrere dine kropssansninger. Kropsøvelser kan indgå i terapien for at støtte dig til at opbygge grænser, mærke indre kontakt og bevidsthed. Støtte dig i at begribe dit liv her og nu, samt skærpe dit fokus på det, der er vigtigt for dig og tage mere udgangspunkt i dig selv og det du har brug for.

Jeg er optaget af nærvær, kontakt, værdighed, omsorg og etik i mit møde med andre mennesker. Jeg vil sammen med dig have en nysgerrig og undersøgende tilgang til dine problematikker og forsøge at reetablere de ressourcer du altid har i dig, men som nogle gange kan være svære selv at finde og igangsætte.

Jeg byder ind med terapi i hyggelige lokaler med mulighed for at gå i større lokaler – en yoga sal, hvor vi kan udfordre kroppen. Her har kroppen mulighed for at ”få plads” og blive set, mærket og tolket på.

Ofte finder du ud af at kroppen ved alt det dine tanker ikke ved!

Kroppen kan nogle gange blive din bedste ven, hvis altså den får lov at fortælle …og hvis du lytter!

Sjovt nok er det sådan med terapi, at det er dig selv, der ved hvad du har brug for – og det er også kun dig selv, som kan ændre det…men nogle gange har du brug for hjælp til at finde ud af hvordan!

Klienten

Dig, som er et helt almindeligt menneske med problemer og udfordringer, som du ikke selv kan overskue og se dig ud af.

Jeg arbejder med helt almindelige mennesker med helt almindelige problematikker, som nogle gange bliver til helt uoverskuelige og overvældende problemer.

At føle sig ualmindelig og måske ikke genkendelig for en stund, er helt normalt for mange mennesker.

Vi snakker bare ikke så meget om det til hverdag.

Det er der mulighed for i terapien.

I terapien arbejder vi ofte med det du har oplevet i din fortid og det liv du indtil nu har levet. Og hvad du har brug for lige nu – og hvad du vil fremad rettet.

Nogle gange kan det være svært at vide nøjagtigt hvad du har brug for, du ved det ikke altid.

Men det at få sat ord på og blive nysgerrig sammen, hjælper som regel til at få overblik og se en vej.

Hvorfor søge professionel hjælp?

En professionel skal du ikke leve med resten af dit liv – det skal du med venner og familie.

Den professionelle psykoterapeut betales og lytter til det, som du ikke har lyst til at involvere andre og nære personer i.

Ofte har familie og venner ikke altid overskud eller redskaber til at hjælpe dig, som du ønsker eller som de gerne vil.

Og det er lidt ærgerligt for begge parter.

Nogle gange kan det også føre til uenighed blandt venner og familie, når du lander dine oplevelser og følelser, i deres oplevelser og følelser.

Det kan godt blive noget rod for alle.

Ved henvendelse til en professionel kan du efterfølgende gå kvit og frit herfra – forhåbentlig med en brugbar og nyerhvervet viden, som har gjort dig mere robust til dine livsudfordringer

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt.

Jeg har erfaring og arbejder med

 • Stress
 • Depressive tanker
 • Angst problematikker
 • Selvværd
 • Skam og skyld
 • Jobmæssige udfordringer
 • Parforholdsproblematikker
 • Familiestrukturer og problemer
 • Chok og traumer (opvæksttraumer, PTSD)
 • Sygdomsforløb
 • Personlige tab som for eks. skilsmisse og dødsfald
 • Misbrugsproblematikker
 • Lettere psykiatriske problematikker som tvangstanker, spiseforstyrrelser og stemmehøring.
ÆLDRE MENNESKER.

Ud over at lave terapi for ”helt almindelige mennesker”, så byder jeg ind med terapi til ældre mennesker.

Ældre mennesker som har fysiske problemer og deraf nogle gange også presses ud i psykiske udfordringer.

Ældre som ganske enkelt har brug for en udenforstående at tale med.

Det være sig om egne tanker og oplevelser, børn- og familiemedlemsproblematikker, sygdom og død og ”hvad gør jeg nu?”

Fra min tidligere erfaring som fysioterapeut (og arbejde på plejehjem og hjemmeplejen), har jeg erfaring med både de unge ældre og gamle ældre.

Jeg er virkelig glad for ældre mennesker og elsker at lytte til dem. At få lov at blive en del af deres livserfaringer på godt og ondt, og i det som trykker og fylder.

Jeg kommer gerne ud i eget hjem og har terapi samtalen i trygge rammer hos den ældre.

UNGE.

De unge mennesker står mig nær.

Tænk hvis vi kunne være med til at endnu flere unge mennesker kunne få det bedre…!

De seneste år har børn og unge været ekstra pressede i Coronaens skygge med lukning af skoler, efterskoler, gymnasier, sportsaktiviteter, natteliv og dermed store ændringer i de sociale omgangsnormer.

Det har helt klart sat sine spor. Og nogle af de unge har derfor et stort behov for at lande sig selv i en form for normalitet.

Hvilket kan være svært – for hvad er rigtigt – for dig?…for dine venner, for dine forældre og for andre?

At blive i stand til at etablere en ”salutogenese” med sig selv oven på flere års farliggørelse og sygdoms skræmmende information, kræver både mod og vilje.

Desværre er det ikke altid lige nemt.

Mange unge mennesker er skrøbelige og usikre på hvad virkeligheden virkelig er…

De har brug for nogle at spejle sig i, nogen at finde tryghed i og også nogen at udfordre sig sammen med.

De har kort sagt brug for hele paletten. Nogle er dog mest til pastelfarver og små strøg, andre har brug for de helt skrappe og stærke farver for at finde netop sit udtryk.

Og så er det nogle gange sådan, at unge mennesker i en periode, rent faktisk snakker bedre med andre, end lige mor og far.

Derfor kan det i nogle tilfælde være en rigtig god ide for både den unge og forældrene at foreslå ens barn/unge at tale med en terapeut… det kan godt give plus på minus siden, senere hen.

Jeg er pr 1/1 2023 tilknytter Struer kommunes tilbud til unge mellem 15-20 år, ”Under Overfladen

PARTERAPI.

Jeg har selv været gift, fået børn og er også blevet skilt, ligesom rigtig mange andre mennesker.

I alle kærlighedsforhold er der forskellige forventninger, forestillinger, ønsker, håb og drømme! Og sjældent har vi afstemt alt dette, inden vi forelsker os.

Som unge, er vi overbeviste om at alt er godt, mens vi navigerer i forelskelsens tåger.

Vi tror på at alting nok skal gå.

Desværre oplever rigtig mange par at måtte en tur i stormvejr.

Når dagligdagen, arbejdet, børn, svigerforældre, helbredet og meget andet pludselig fylder hele ens liv, kan det godt være svært at holde det gode fokus på parforholdet.

Nogle par forsøger at få livet til at lykkes i lidt for lang tid, inden de søger hjælp.

Ofte forsøger man i lang tid, verbalt, at give udtryk for sine frustrationer. Dette sker som regel når man er mest frustreret – og har det med at ende i endnu et skænderi!

Det kunne have været godt, hvis man som ung havde fået fælles retningslinjer for hvordan man bibeholder et godt ægteskab/parforhold…

Men det har vi ikke!

Vi er alle meget forskellige – og sjovt nok, så er det også det, vi ofte falder for hos den anden!

Vi forelsker os aldrig i den forkerte, er der nogle, som påstår – jeg tror det er rigtigt.

Hvis du vil, så kan du lære meget om dig selv gennem din partner….hvis altså du vil?

Spørgsmålet er, om I begge, vil lære noget om jer selv, jeres partner og om jer? Hvordan vil I have et ”OS”?

Hvis I vil gå i parterapi hos mig, kan I forvente fokus på at skabe overblik over jeres situation.

At forsøge at få en forståelse for, hvor I hver især står.

Og hvordan I kan forandre jer selv og forholdet.

Jeg bruger som regel en stor whiteboard, netop for at skabe fælles forståelse, overblik og fastholde fokus, da mange emotioner har det med at melde sig i disse samtale.

Gennem terapi har I muligheden for at jeres forhold kan blive mere BEVIDST. Ofte har ens partner slet ikke samme oplevelse af den virkelighed som DU oplever… Som partner finder man pludselig ud af at forskelligheden, kan være større end man troede.

Derfor kan jeg godt lide at have fokus på områder som virkelighedsopfattelse, magtbalance, positionering, orientering og grænser.

Der er ikke nogle fast skabeloner for hvad parterapien skal indeholde. Som udgangspunkt er det jer, der bestemmer hvad der skal bearbejdes i terapien.

Og samtidig oplever jeg, at det til en start, er vigtigt at fastlægge fælles regler, sådan at I får noget konstruktivt med jer hjem. Derfor byder jeg ind med at være ”Tovholder” for en stund, hvis det er nødvendigt eller bare rart for jer.

Nogle gange kræver det også at I øver lektier til næste gang.

Jeg vil rigtig gerne at I lykkes med at få nye opdagelser om jer selv og det liv I er i gang med at leve.

I har troet på det engang. Og hvis I vælger at komme her, så er det fordi I vælger at tro på et fælles liv endnu engang.

Eller også finder I ud af, om I skal hver sin vej.

Jeg vil byde ind med nyorientering og nysgerrighed på jeres forhold, fra den position I står i lige nu?

Ring i dag